*Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující

službu rané péče. Letos se koná v termínu od  7. 11. - 13. 11. 2016.

Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů České republiky.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě

s postižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině

pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které

potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným

vývojem.

 

 

Letos se koná již devátý ročník Týdne rané péče. Díky této kampani se organizacím daří

rozšířit povědomí široké veřejnosti a odborníků o rané péči. V Týdnu rané péče se organizace

poskytující sociální službu raná péče snaží především mediálně zviditelnit a informovat

veřejnost i odborníky.

Motto letošního Týdne rané péče zní "Domov je doma", které vyjadřuje, jak důležité je

poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje

nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dítěte s postižením z institucí zpět domů, kam

patří a kde je jim nejlépe.

Sloganem letošní kampaně je „Nikdy není příliš brzy“. Chce zdůraznit preventivní charakter

rané péče a nutnost zahájení podpory rodiny dítěte s postižením neodkladně při podezření na

odchylku vývoje.