*Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče. Letos se koná v termínu od  9. 11. - 15. 11. 2015.

Záštitu nad kampaní převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a Asociace krajů České republiky.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s postižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným vývojem.

Letos se koná již osmý ročník Týdne rané péče. Do kampaně se prozatím připojilo 20 organizací poskytujících službu rané péče. Díky této kampani se organizacím daří rozšířit povědomí široké veřejnosti a odborníků o rané péči. V Týdnu rané péče se organizace snaží především mediálně zviditelnit a pořádat různé veřejné akce.

Motto letošního Týdne rané péče zní Domov je doma, které vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dítěte s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe.

Sloganem letošní kampaně je pak Krok za krokem. Provázíme rodiny už 25 let.