*Osobnosti ročníku 2010:

Renata Prokopová Visnerová)

foto

"Cítím velký obdiv k lidem, kteří zcela nezištně pomáhají druhým. Tím spíš, když se jedná o pomoc, která pomáhá rodinám, netrávit většinu času u lékařů nebo v ústavech. Na základě vlastní zkušenosti vím, jak může včasná péče pomoci zlepšit život dětem, které neměly tolik štěstí."

Renata Prokopová Visnerová, herečka

Zbigniew J. Czendlik)

foto

V obecném povědomí je, že lidi nemocné, slabé, různě handicapované nebo chudé potřebuji nás, zdravé, silné a bohaté. Není to pravda. Já je potřebuji, abych mohl být člověkem, abych jako člověk se mohl projevit.

Zbigniew J. Czendlik , římskokatolický kněz

Alena Hynková)

foto

Terezka Slunečková, Kája Leskovec, Josefínka Kolářová a další děti - hrdinové televizních dokumentů, které jsem s velkou úctou věnovala Středisku rané péče v Českých Budějovicích. A ráda se budu znovu a znovu vracet, protože svědectví o práci, která má tak hluboký smysl, povzbuzuje naději, že to s námi ještě není tak zlé.

Alena Hynková, režisérka

Alexandr Vondra)

foto

„Moc a moc si vážím rané péče a všech lidí, kteří za ní stojí. Vím, že péče v okruhu nejbližších je pro každého lepší než anonymita velkých institucí...“

Alexandr Vondra, ministr obrany

Barbora Hucková)

foto

Raná péče je pro mne synonymem přirozené péče, kterou všichni musíme dávat našim dětem. A právě těm, které mají nějaký handicap, je důležité péči dát s láskou , ale i s dostatečným prostorem pro růst a samostatnost, přirozené sebeuvědomování a sebevědomí. Jsem ráda, že Nadace Leontinka může přispět k naplňování této myšlenky.

Barbora Hucková, ředitelka nadace Leontinka

Ivana Jarníková)

foto

Středisko rané péče mělo pro nás důležitou a nezastupitelnou úlohu po celou dobu, co jsme byli jeho klienty. Díky jeho pracovnicím a jejich laskavému, lidskému ale i odborně erudovanému přístupu jsme se dokázali zorientovat v problémech, které narození postiženého dítěte provází, a včlenit ho do života rodiny. Díky jejich trpělivé pomoci (poskytnutí informací, pomůcek, speciálních služeb) se podařilo již v prvních měsících a letech optimálně nastartovat budoucí rozvoj našeho dítěte a připravit cestu k jeho, pokud možno, samostatnému životu.

Ivana Jarníková, maminka Elišky

Jan Kraus)

foto

Každý druh péče, který pomůže postiženým k tomu, aby mohli žít co možná nejpodobněji jako ti zdraví , obdivuji.

Raná péče je vzornou ukázkou takové snahy a její dopad má pro ty, kterým je určena, ten nejcennější efekt. Zmenšuje jejich handicap, za který nemohou.

V dokonalé úctě

Jan Kraus, herec

Jaroslav Dušek)

foto

Raná péče Tamtam a její aktivity jsou pro mě důkazem určité úrovně vyspělosti naší společnosti a jsem rád, že přesto v jaké době žijeme, existují lidé, kteří rodičům a jejich dětem poskytují podporu a pomoc ve chvílích, kdy ji potřebují nejvíce.

Naučit se komunikovat s dítětem které neslyší, žít přirozeným rodinným životem i přes překážky, které sluchové postižení přineslo, je cíl nejen pro rodinu s dítětem se sluchovým postižením, ale i pro poradce rané péče.

Pokud budete mít štěstí a vaše děti budou zcela v „pořádku“, je možné, že se s žádným poradcem rané péče nikdy nesetkáte, důsledky jejich práce ale uvidíte okolo sebe.

Přeji hodně štěstí a sil do dalších let.

Jaroslav Dušek, herec

Jaroslav Róna)

foto

Podpora rané péče je součást dědictví evropské humanity, jež by měla být součástí etických základů civilizované společnosti. Pokud stát tuto péči dostatečně nepodporuje, měli by část této odpovědnosti vzít za svou alespoň někteří odpovědní občané.

Jaroslav Róna – malíř a sochař

Jiří Ornest)

foto

Rád bych vyjádřil svou bezvýhradnou podporu aktivitám Společnosti pro ranou péči. Poskytování bezplatné (!) pomoci rodinám, kterým se narodilo postižené děcko, a to pomoci okamžité, tak aby dítě nebylo odkázáno na sociální ústavy a mohlo zůstat u svých rodičů!, to je práce, před kterou nezbývá než smeknout klobouk! A podpořit ji, jak se dá. Což tímto činím.

Jiří Ornest, herec

Kašpárek v rohlíku)

foto

Bejbypankáč

  • poslouchá písničky svých rodičů a někdy i rodiče
  • je sice dítě, ale žádnej usmrkanec
  • chce, aby se všichni k sobě chovali jako kámoši (máma, táta, ségra, morče, pes Hugo, kočka Jůlie i soused Marhan
  • má rád i bejbyhoppery s kapucou, bejbyfolkáče s kytárou i bejbyrasty s dredama
  • fandí rané péči !

Lumír Kantor)

foto

„Každý lékař by se měl zajímat o osudy svých pacientů. Společnost pro ranou péči byla v této věci mým prvním partnerem. Díky ní jsem měl možnost vývoj dětí hospitalizovaných u nás na JIP v Olomouci sledovat. Dalo mi to hodně a práce kolegů ze Společnosti pro ranou péči si velmi vážím. Nejde o to, že bych já pomáhal jim nebo naopak. Šlo o to, že oni pomáhají „mým dětem“.

Lumír Kantor, předseda neonatologické společnosti

Martina Kaderková)

foto

Děti patří domů - to je společná snaha Světlušky i Společnosti pro ranou péči. Právě proto tuto organizaci podporujeme již devět let. Nelituji jediné koruny z deseti milionů, kterými jsme již přispěli. Vždy jsem věděla, že je to potřeba. Ale až jako matka mohu ze své vlastní zkušenosti potvrdit, že když je na obzoru hrozba nevyléčitelné nemoci, potřebujete nejen odbornou pomoc, ale především psychickou podporu, že to zvládnete. V tom jsou služby, které poskytují terénní pracovníci rané péče rodinám s kombinovaně postiženými dětmi, nezastupitelné.

Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Pavel Liška)

foto

My máme velké štěstí, které nám připadá tak samozřejmé a tak často na ně zapomínáme. Těm, kterým nebylo dáno to "samozřejmé", pomáhá Společnost pro ranou péči nepřijít o ještě víc. A to je moc hodně, co se dá udělat. Hodně štěstí a síly.

Pavel Liška, herec

Petr Hroch Binder)

foto

Proč podporuji ranou péči? V současné době už podporujeme asi čtrnáct projektů a pořád to nestačí. Raná péče má specifické postavení v tom, že kromě pomoci dětem, které neměly tolik štěstí, jako jejich zdraví vrstevníci, se stalo něco neuvěřitelně krásného. Rodiče si uvědomili svoji odpovědnost a přes všechny těžkosti se těch drobečků nevzdali. Mají je doma a starají se o ně s ještě větší láskou. Proto fandím celé rané péči, rodičům a samozřejmě dětem.

Petr Hroch Binder, poutník

Tomáš Machula)

foto

Raná péče je práce, jejíž význam nemůže být nikdy dost oceněn. Patří k tomu typu sociálních aktivit, které představují pomoc dětem i jejich rodičům, pomoc, která umožňuje normální fungování a nenarušuje přitom běžný rodinný život. V nejlepším slova smyslu je to pomoc, která nebere lidem jejich vlastní aktivitu a odpovědnost. Jsem velice rád a pokládám si za čest, že českobudějovické středisko rané péče můžeme hostit v budově naší fakulty.

Tomáš Machula

(doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., děkan Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích)