*Osobnosti ročníku 2011:

Helena Langšádlová)

foto

"Narození je vždy velkou radostí, někdy je však tato radost zkalena starostí o jeho budoucí vývoj. Služba rané péče je velikou oporou rodičům a dětem dává šanci na co nejlepší vývoj."

Helena Langšádlová, předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, poslankyně,

Ivo Šmoldas)

foto

Říká se, kdo rychle dává, dvakrát dává. A jelikož vy s ranou péčí, pomocí a radou přicházíte včas, aby později nebyla nad všemožnými ranami veškerá rada drahá, bylo by věru zpozdilé vás v onom konání zavčasu nepodpořit. Činím tak tedy rád a věřím, že tak rádi učiní i jiní.

Mathilda Nostitz)

foto

Práce odborníků z Rané péče si velice vážím. Pomáhají rodinám překonat období po narození zrakově postiženého dítěte. Jejich pomoc je nezastupitelná, protože stát v této oblasti neposkytuje žádnou pomoc.

Přeji jím hodně úspěchů v jejich náročné práci.

Petr Rychlý)

foto

Úžasný nápad, úžasná snaha a pro rodiče s hendikepovaným dítětem úžasná pomoc v začátku! Vím, co pro mě znamená domov. Vážím si svého klidného domova a chci, aby všechny naše děti měly svůj domov, kde jsou doma. Proto jsem se stal patronem Střediska rané péče v Ostravě!

Terezie Hradilková)

foto

Každé dítě v ústavu má cítit lidské společenství jako vlastní selhání. Díky, že Společnost pro ranou péči přispívá zásadně k deinstitucionalizaci péče o děti s postižením v ČR.

Zbigniew J. Czendlik)

foto

V obecném povědomí je, že lidi nemocné, slabé, různě handicapované nebo chudé potřebuji nás, zdravé, silné a bohaté. Není to pravda. Já je potřebuji, abych mohl být člověkem, abych jako člověk se mohl projevit.