*Osobnosti ročníku 2013:

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D)

foto

Jak říkáme my filosofové, člověk je osoba, což znamená, že má na jedné straně nenahraditelnou individuální hodnotu, ale ta je na druhé straně realizovatelná pouze ve vztazích k osobám jiným. Pomoc bližnímu, zvláště když se jedná o děti, je velice potřebným a nesmírně cenným příkladem takového vztahu k bližnímu. Rodičům, kteří se obětavě starají o děti s handicapem, patří velké uznání, stejně jako organizacím jako je Společnost pro ranou péči , které je podporují a pomáhají jim. Jsem moc rád, že Teologická fakulta Jihočeské Univerzity může poskytovat českobudějovickému středisku zázemí.

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., děkan Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích

Helena Langšádlová)

foto

Jsem potěšena, že i tento rok mohu vyslovit podporu Společnosti pro ranou péči. Obětavá práce poskytovatelů této služby si zaslouží velkou pozornost a naše uznání. Děkuji všem, kteří službu poskytují a jsou oporou rodičům postižených dětí, jenž získávají šanci na co nejlepší vývoj v rámci rodiny . S přáním všeho dobrého

Helena Langšádlová, poslankyně za TOP 09

Ivo Šmoldas)

foto

Říká se, kdo rychle dává, dvakrát dává. A jelikož vy s ranou péčí, pomocí a radou přicházíte včas, aby později nebyla nad všemožnými ranami veškerá rada drahá, bylo by věru zpozdilé vás v onom konání zavčasu nepodpořit. Činím tak tedy rád a věřím, že tak rádi učiní i jiní.

 

Ivo Šmoldas, překladatel, moderátor

Jan Kraus)

foto

Když se ocitnete v životní situaci, na kterou sami nestačíte, vděčně a silně oceníte, existuje li nějaká pomoc. Zejména pro Vaše děti. Má obrovský vliv na společnou kvalitu Vašeho rodinného života. O to důležitější je, aby byla kvalifikovaná a kvalitní, jako ta od Společnosti pro ranou péči.

 

Jan Kraus, herec, moderátor

Jiří Sedláček)

foto

"Je důležité si uvědomit, že i lidé se zrakovým postižením mají své představy a sny. A na nás je, abychom jim pomáhali jejich sny uskutečňovat. Pokud se o to alespoň nepokusíme, pak nás bude pronásledovat pocit vlastní slepoty z netečné lhostejnosti."

 

Jiří Sedláček, herec, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava

Mathilda Nostitz)

foto

Práce odborníků z Rané péče si velice vážím. Pomáhají rodinám překonat období po narození zrakově postiženého dítěte. Jejich pomoc je nezastupitelná, protože stát v této oblasti neposkytuje žádnou pomoc.

 

Přeji jím hodně úspěchů v jejich náročné práci.

 

Mathilda Nostitz

Petr Rychlý)

foto

Úžasný nápad, úžasná snaha a pro rodiče s hendikepovaným dítětem úžasná pomoc v začátku! Vím, co pro mě znamená domov. Vážím si svého klidného domova a chci, aby všechny naše děti měly svůj domov, kde jsou doma. Proto jsem se stal patronem Střediska rané péče v Ostravě!

 

Petr Rychlý, herec  

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.)

foto

Kampaň nazvanou Týden rané péče velmi oceňuji a jsem ráda, že už má šestiletou tradici a zasahuje celou republiku. Věnuje se totiž mimořádně důležitému a záslužnému tématu, což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti člověka pohybujícího se v oblasti ošetřovatelství. Problematika výchovy dětí s postižením je mi velice blízká také proto, že toto téma je náplní několika studijních programů na naší Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, které připravují naše studenty na práci v podobných zařízeních, jakým je Středisko rané péče v Českých Budějovicích.

 

Proto se ráda některé z Vámi pořádaných akcí zúčastním a zároveň naše fakulta rozšíří informace o této akci tak, aby se dostala do povědomí co největšího množství lidí. Už jen proto, že systém služeb a programů rané péče má pro děti také preventivní význam – a to je další nesmírně podstatný argument, proč si zaslouží pozornost a podporu.

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vavřinec Hradilek)

foto

Doma je doma, to si vždy říkám, když přijedu z cest. Trávím spousta času mimo domov, a jsou chvíle, kdy si na něj ani nevzpomenu – to jsou většinou ty krásné chvilky na zajímavých místech se zajímavými lidmi. Pak ale přijdou ty momenty, kdy se člověku nedaří nebo se věci nemají tak, jak by měli a v tu chvíli si nevzpomenu na nic jiného, než je domov. Vždy se totiž životní situace a překážky nejlépe řeší doma a s rodinou. Je to přeci místo, které by měl mít každý k dispozici, nehledě na tom, zda jsme tělesně postiženi, nebo jsme zdraví. Každý by měl přeci mít šanci být vychován doma s nejbližšími. Pojďme tedy společně najít cestu odborné péče pro děti s postižením, do jejich domovů.

 

Vavřinec Hradilek, profesionální sportovec, mistr světa ve vodním slalomu

Vladislav Kvapil)

foto

"Je krásné být rodičem, i když péče o děti je někdy hodně náročná. Nejtěžší je však pro ty, jejichž děti mají zdravotní postižení. Proto si vážím všech, kteří takovým rodinám pomáhají. Děkuji Středisku rané péče za to, že je a pomáhá tam, kde je potřeba."

 

Vladislav Kvapil

ředitel Moravské filharmonie Olomouc