*Osobnosti ročníku 2014:

Alena Ježková)

foto

Vážím si každého, kdo pomáhá. Společnost pro ranou péči pomáhá rodinám, do nichž se narodilo dítě s postižením. Lidé, kteří tu pracují, musí být profesionálové a srdcaři zároveň, protože takové životní poslání se neobejde bez lásky. Mají mou úctu.

Alena Ježková, spisovatelka

Anna Šabatová)

foto

Vyjádřit obdiv a podporu rodinám, které se rozhodly vychovávat doma dítě se zdravotním postižením, je to nejmenší, co lze udělat. Vyspělá společnost se ale pozná i podle toho, jak těmto rodinám pomáhá, jaké zajistí podmínky, aby i děti s postižením mohly vyrůstat doma. Ani sebelepší ústav totiž rodinu nenahradí. Ranou péči považuji v tomto směru za klíčovou a nezastupitelnou službu. Bez ní by více dětí s postižením přišlo o svůj domov.

 

veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová

David Juříček)

foto

Jsem přesvědčený, že jsou věci, které dokáže svému dítěti poskytnout jen rodič. Handicapované děti ale také potřebují specifickou, odbornou pomoc a starostlivost. Rodiny postižených dětí potřebují podporu a porozumění. Výjimečnost pomoci, kterou nabízí střediska rané péče, vidím v možnosti skloubit všechny tyto požadavky a zvýšit tak šanci takto znevýhodněných dětí a jejich rodin na kvalitní a spokojený život.

David Juříček, házenkář

Hana Burešová)

foto

Společnost pro ranou péči už dokázala svou prospěšnost mnoha rodinám.  Je prospěšná i celé naší společnosti : tím, že posiluje slabé, pomáhá posílit i její smysl pro lásku, soudržnost a solidaritu, a přispívá tak i k posílení našeho místa v širším společenství – v rodině kulturního světa. Přeji mnoho zdaru obětavé činnosti SPRP a vítám letošní „Týden rané péče“!!!

Hana Burešová, režisérka Divadla v Dlouhé

Jan Kraus)

foto

Ranou péči je třeba podporovat proto, že postižení dětí by nemělo být důvodem k tomu, že ztratí i domov. Ten by naopak měl být jejich největší oporou.

 

Se srdečným pozdravem

JK

Jaroslav Slaný)

foto

„Domov je doma!“

„Pojem „domov“ je jedno asi z nejsilněji emočně působících slov vůbec... KAŽDÝ z nás potřebuje domov, a to po celý svůj život – je to místo jeho jistoty, podpory, zázemí... Pro dítě to platí o to více, protože si zde vytváří svou identitu a integritu, které bude potřebovat po celý svůj další život. Hovoříme- li o domově, máme samozřejmě na mysli určité místo, ale pokud se nad pojmem domov hlouběji zamyslíme, pak domov je více NĚKDO nežli NĚKDE... A těmi „někdo“ jsou oba rodiče, celá rodina dítěte...

Společnost pro ranou péči pak svými odbornými i sociálními aktivitami podporuje a umožňuje, aby i dítě se specifickými potřebami mohlo vyrůstat doma, mezi svými, mohlo zde v maximální možné míře rozvíjet své dovednosti a schopnosti a vytváří se tak pro něj reálná možnost, aby vyzrálo v komplexní a bohatou osobnost.“

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ( děkan Trnavská univerzita v Trnavě )

Jirka Dopita)

foto

Společnost pro ranou péči je pro mne spojením dobrého startu i cíle. Není nic důležitějšího, než dát možnost rodině s postiženým dítětem, aby ho od narození plnohodnotně vychovávala doma. Tedy tam, kde se cítí nejlépe a bezpečně. A když rodiče začnou tápat - mají možnost poradit se, sdělit své obavy a strachy, požádat o odbornou pomoc a radu. V tom vidím ojedinělost této služby a jsem rád, že jste a pomáháte potřebným. Přiznejme si, kolikrát si nevíme rady my, rodiče zdravých dětí, hroutíme se z maličkostí a nevážíme si toho, co máme. Tak alespoň jednou za čas, prostě někdy nebo při nějaké příležitosti se zkusme vžít do role těch, kteří takové štěstí neměli a třeba se budeme chovat lépe jeden k druhému nebo se nám jen zlepší nálada nebo budeme mít chut´pomoci. Do budoucna přeji hodně sil, trpělivosti, nasazení a v tomto případě co nejméně "klientů".

 

Jirka Dopita

Jirka Mádl)

foto

"Jsou věci, o kterých pochybujete, jestli mají smysl. A člověk by si přál aspoň jeden pevný bod, o který by se mohl opřít a pak něčím pohnout. A těch bodů není mnoho, o mnohém zcela správně pochybujeme. O rané péči a jejím významu se pochybovat nedá."

Jirka Mádl

Jitka Nováčková)

foto

Ještě jednou Vám děkuji za to, že jsem se mohla zúčastnit jednoho z Vašich pravidelných sezení, a vidět v praxi, jaká je náplň Vaší práce.

Byl to velmi emotivní zážitek. Moc si SRP vážím, máte můj obdiv a podporu.

 

Jitka Nováčková, Česká miss 2011

Karel Šíp)

foto

Někdy je velice smutné pozorovat, kterak stát ignoruje nejrůznější skupiny obyvatel a ponechává je napospas svému osudu. Zvlášť brutálně to vyznívá v případě rodin s postiženými dětmi. My, co máme doma (zaplaťbůh) děti zdravé, si možná ani nedokážeme představit, co starost o děti s postižením obnáší. Proto velice oceňuji společnost, která se právě na pomoc takovýmto rodinám zaměřuje a pomoc pro ně organizuje. Stavím se do řady těch, kteří jsou ochotni pomoci taktéž jakýmkoliv dostupným způsobem. Byl bych rád, kdybych v tom pomyslném zástupu nezůstal dlouho poslední.

 

Karel Šíp

Marketa Ježková)

foto

Pomáhat si v dnešní hektické a přesycené době je velmi důležité. Společnost pro ranou péči se navíc kromě pomoci a odborného poradenství snaží rozvíjet i celospolečenskou diskuzi

o zrakově či jinak postižených dětech a jejich výchově doma, s těmi nejbližšími. Rodiny i děti mají můj velký respekt. Raná péče a všichni kteří jsou s ní spojeni pak můj velký obdiv. Víc takových lidí a svět bude zase o něco lepší.

 

Marketa Ježková - moderátorka Evropy 2 

Martin Zach)

foto

Každý má nárok na domov a to i dítě, které se narodí s nějakým postižením. Vím, že je to pro rodinu velká zátěž, ale také ze zkušenosti vím,že se to zvládnout dá a mnohdy rodiny s postiženým dítětem žijí plnohodnotnější a spokojenější život, než rodiny, které řeší a žijí povrchní a materiální život. Proto je raná péče důležitá a potřebná, aby rodinám ukázali a pomohli v začátcích, že to zvládnout jde. A jak já říkám....Když se chce, tak jde všechno. ;) 

Martin Zach, moderátor a Muž roku 2009

Martina Kaderková)

foto

Děti patří domů - kdo by s tím nesouhlasil. Když se však někomu narodí těžce postižené dítě, může toho být na člověka najednou mnoho, i když se snaží, seč mu síly stačí. Kde hledat pomoc? Společnost pro ranou péči je pro rodiče nezastupitelnou oporou, podkladnicí rad a informací, jak novou situaci zvládnout, majákem ve tmě, když člověk ztrácí směr a chtěl by to vzdát. Obdivuji jejich práci a lásku se kterou ji vykonávají. Mám radost, že jsem mohla 13 let alespoň malou měrou jejich snažení prospět. Věřím, že Světluška jim bude oporou napořád.

 

Martina Kaderková

zakladatelka a autorka projektu Světluška a Kavárna POTMĚ

Miroslava Němcová)

foto

Věříme, že narození dítěte znamená požehnání a zdraví, že je dar. Každý rodič přirozeně touží pečovat o své dítě jak nejlépe dokáže a přeje si jej vychovávat v rodinném prostředí. Tato zdánlivá maličkost však nemusí být samozřejmostí. Někteří z nás jsou postaveni do obtížnější životní situace a to tehdy, když se u jejich dítěte projeví zdravotní postižení. Velmi si proto vážím práce, kterou odvádí Společnost pro ranou péči, jež podává pomocnou ruku rodičům dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. I díky nim mohou děti vyrůstat v láskyplném kruhu rodiny a zároveň dostávat kvalifikovanou péči, to je ten nejlepší start pro celou společnost.

 

Miroslava Němcová

poslankyně, předsedkyně mandátového a imunitního výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

MUDr. Jan Petrželka)

foto

"Nikdy nebudeme dost vděční lidem, kteří věnují svůj čas a své schopnosti při pomoci postiženým lidem.  Propracovaný systém rané péče dává skutečnou šanci dětem se zrakovým a kombinovaným postižením zmírnit utrpení nejen jich samotných, ale i jejich rodin a výrazně tak pomáhá při jejich začlenění do společnosti."

MUDr. Jan Petrželka (primář dětského oddělení nemocnice Uherské Hradiště)

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.)

foto

„ Péče o novorozence a malé děti se nerealizuje pouze v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče či v ambulancích. Zcela nedílnou, integrální součástí celkového konceptu péče o děti je i pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením, nejen jim, ale i jejich rodičům a rodinám. Tato pomoc je poskytována v centrech rané péče, jimž jsme za jejich práci, za vše, co dětem a rodinám dávají, nesmírně vděčni. Jsou těmi, kteří pomáhají zmírnit napětí, strach a úzkost rodičů postižených dětí a těmto dětem usnadňují jejich integraci do společnosti.

 

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

Primář novorozeneckého oddělení

Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín

Ondřej Závodský)

foto

S ranou péčí má moje rodina osobní, a musím říci, že velmi pozitivní zkušenost. Když se nám narodila dcera Klárka, bylo po několika týdnech, kdy normálně
nereagovala na vizuální podněty, jasné, že něco není v pořádku. Stanovení diagnózy očním lékařem je jedna věc – ale nevěděli jsme si moc rady, co s její
oční vadou, jak jí pomoci a jak její zárodky zraku rozvíjet. V té chvíli nám byly velkou oporou právě pracovnice rané péče. Poskytly nám nejen zevrubné informace, ale i praktickou pomoc,
ukázaly, jak s Klárkou pracovat, dokonce zapůjčily speciálně upravené hračky. A co je hlavní, ve chvíli nejistoty z budoucnosti a za situace, kdy člověk
putuje od jedné „studené“ lékařské ordinace k druhé, nám raná péče svou pomocí a lidským přístupem velmi pomohla. Rané péči proto patří můj
velký dík, myslím, že je rozhodně třeba organizaci tohoto typu podporovat.     

 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Petr Rychlý)

foto

Úžasný nápad, úžasná snaha a pro rodiče s hendikepovaným dítětem úžasná pomoc v začátku! Vím, co pro mě znamená domov. Vážím si svého klidného domova a chci, aby všechny naše děti měly svůj domov, kde jsou doma. Proto jsem se stal patronem Střediska rané péče v Ostravě!

 

Petr Rychlý, herec  

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c.)

foto

Základem veškerého činění je rodina. Každý z nás má právo na rodinu a domov.

Péči potřebují všechny děti, ale děti s postižením ji potřebují o to víc.

Středisko rané péče si zaslouží pochopení a pomoc.

Stará se o ty nejpotřebnější.

Podporuji a vážím si všech, kteří k tomu přispějí.

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c.

Simona Šustková)

foto

Práci lidí ve Společnosti pro ranou péči sleduji už dlouhé roky. Pro rodiče je z mé zkušenosti nejhorší, když si neví rady, když má pocit, že neudělal vše, co bylo možné. Pokud rodič vychovává doma dítě těžkým postižením,  které je navíc slepé, myslím, že těmto pocitům čas od času čelí.  Navíc je pro něj obtížné někam cestovat, s dítětem je to složité a bez dítěte ještě složitější, pomoc i konzultace je těžko dostupná.   Přínos  SPRP vidím nejen v rehabilitaci a cvičení s dětmi v jejich domovech, ale i v morální podpoře rodiny. To, že se rodiče mají s kým poradit, a navíc s odborníky, je pro ně jako světlo ve tmě. Obdivuji ty, kteří jezdí do rodin  po celé republice, bez ohledu na počasí, vlastní problémy i pocity, s přesvědčením,  že je jejich práce potřebná a užitečná. Obdivuji a je závidím jim, vždyť kdo z nás toto o sobě může říct.

 

S pozdravem Simona Šustková           

Vavřinec Hradilek)

foto

Doma je doma, to si vždy říkám, když přijedu z cest. Trávím spousta času mimo domov, a jsou chvíle, kdy si na něj ani nevzpomenu – to jsou většinou ty krásné chvilky na zajímavých místech se zajímavými lidmi. Pak ale přijdou ty momenty, kdy se člověku nedaří nebo se věci nemají tak, jak by měli a v tu chvíli si nevzpomenu na nic jiného, než je domov. Vždy se totiž životní situace a překážky nejlépe řeší doma a s rodinou. Je to přeci místo, které by měl mít každý k dispozici, nehledě na tom, zda jsme tělesně postiženi, nebo jsme zdraví. Každý by měl přeci mít šanci být vychován doma s nejbližšími. Pojďme tedy společně najít cestu odborné péče pro děti s postižením, do jejich domovů.

 

Vavřinec Hradilek, profesionální sportovec, mistr světa ve vodním slalomu

Veronika Vieweghová)

foto

Mám dvě krásné, zdravé děti a jsem za to nesmírně vděčná. Zároveň si velmi vážím všech organizací, pomáhajícím dětem, které nejsou úplně zdravé. Asi si nikdy nedokážu představit, jak těžké chvíle tyto děti a jejich rodiče prožívají, nedovedu se vžít do jejich složité situace, ale dovedu si představit, jakou úlevu mohou pocítit při vědomí, že se mají na koho obrátit a nejsou v tom sami. Přeji všem rodičům i pečujícím osobám  mnoho krásných chvil s jejich statečnými dětmi!


Veronika Vieweghová