*08.09.2016

Partneři 2016

Děkujeme za převzetí záštity nad kampaní Týden rané péče ®

 

Děkujeme za převzetí záštity nad kampaní Týden rané péče ®

 

 

Za mediální partnerství děkujeme časopisu Naše rodina

 

Můžeš

Časopis Můžeš vydává již více než 15 let Spolek přátel Konta Bariéry ve spolupráci s

Nadací Charty 77

 

 

Primárně, avšak zdaleka ne výlučně, jej čtou lidé s tělesným, smyslovým a mentálním

postižením, jejich rodiny, pracovníci sociálních služeb, zdravotnický personál, senioři, ale i

široká veřejnost a známé osobnosti se zájmem o tuto problematiku.

Pravidelně se věnuje fenoménům, jakými jsou například boření bariér v pracovních i

osobních vztazích, v rodinách, bezbariérovému stavebnictví i úpravám veřejného prostoru,

sociálně-ekonomickým souvislostem a reformám, lidským právům, možnostem návratu do

života po těžkých životních událostech. S pomocí praktických informací, příkladů dobré praxe

a inspirace z domova i zahraničí se snaží zasypávat příkopy mezi handicapovanými a těmi,

kdo zatím žádný handicap nemají.

Časopis Můžeš můžete sledovat také na Facebooku, více informací na www.muzes.cz