*30.04.2015

1. tisková zpráva - 29.10.09

Dvacet let na cestě

Díky profesionální sociální službě mohou rodiče vychovávat dítě s postižením doma.

Praha, 29. října 2009

Celkem 624 rodin dětí s postižením zraku v celé České republice v současné době využívá služeb Společnosti pro ranou péči. Ta za dvacet let své existence pomohla 2350 rodinám. Díky jejich podpoře a profesionálnímu přístupu mohou rodiče vychovávat dítě se zrakovým a kombinovaným postižením doma a nedávat jej do ústavu tak, jak se to běžně na doporučení lékařů dělalo ještě před 20ti lety.

Read More „Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“ Tak definuje ranou péči Zákon o sociálních službách, jehož novela byla přijata právě v letošním roce. Zakladatelka a zároveň ředitelka Společnosti pro ranou péči Terezie Hradilková je přesvědčena, že i díky novele tohoto zákona je co slavit: „Novou definici novely bereme jako symbolický dárek poslanců k 20tým narozeninám. Definice novely konečně vymezuje ranou péči jako terénní službu. A protože naše služba je poskytována v domácím prostředí rodiny – naši pracovníci jsou opravdu permanentně v terénu.“

V současné době provozuje Společnost sedm Středisek rané péče – konkrétně v Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Ostravě, Olomouci, v Brně a v Praze. Jejich 62 zaměstnanců poskytuje pomoc zmíněným 624 rodinám.

„Chceme dát vědět, že rodiče s dětmi s postižením si zaslouží pozornost a podporu společnosti a že právo dětí s postižením na rodinný život je ohroženo a třeba jej aktivně naplňovat,“ vysvětluje Terezie Hradilková proč i v letošním roce pořádá Společnost pro ranou péči Týden rané péče. „Přejeme si spojit pojem raná péče s pozitivitou a profesionalitou, moderním trendem i s tradicí sociálních služeb,“ shrnuje hlavní cíle chystaného Týdne rané péče Hradilková. Mottem letošního Týdne rané péče, který se koná od 23. do 29. listopadu 2009 je proto stručná zpráva: „20 let na cestě“. Letos se k osvětovému týdnu přidávají i další poskytovatelé rané péče v České republice, kteří poskytují své služby dalším stovkám rodin dětí s různým postižením.

Raná péče je v České republice profesionální sociální službou prevence a je proto poskytována zdarma, hrazena je ze státní dotace na sociální služby. Je zaměřena na pomoc celé rodině - rodičům i zákonným zástupcům poskytují odborníci potřebné informace, služby a terapie tak, aby se mohli kompetentně a zodpovědně starat a vychovávat vlastní děti a ty, aby mohly vyrůstat v rodině.

Kontakt :

Terezie Hradilková, reditelka@ranapece.cz, 777 234 030

ředitelka Společnosti pro ranou péči

Klimentská 2,110 00 Praha 1

Tel: 224 826 858

Fax: 224 817 407

Více informací najdete na www.ranapece.cz.