*09.11.2015

II. Tisková zpráva

Tisková zpráva

Společnost pro ranou péči opět slaví 25 let profesionální rané péče v České republice tentokráte osvětovou kampaní.

Záměrem 8.ročníku listopadové kampaně „Týden rané péče“ je zejména rozšíření povědomí o rané péči. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči.

Slogan letošního ročníku „Krok za krokem. Provázíme rodiny už 25 let “ se snaží poukázat na to, že služba rané péče během čtvrtstoletí pomohla již desítkám rodin napříč republikou.
Kampaň osvětového charakteru proběhne v týdnu od 9. - 15.11.2005. Na mnoha místech České republiky se v rámci diskusních fór, kulatých stolů, akcí pro děti, dní otevřených dveří či on-line poradenství dozvíte  zajímavé informace o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné.

Nenechte si ujít akce právě ve vašem regionu. V Ostravě na Vás čeká ve středisku Společnosti pro ranou péči zážitkový program Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým, kde si vyzkoušíte pití kávy poslepu.

V Českém Krumlově můžete v úterý 10.11. využít zdarma  Screeningové vyšetření zraku pro děti od 0,5 do 7 let v  Rodinném centru Krumlík.

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. připravilo Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa v pasáži nákupního centra Centro Zlín – Malenovice.

Ve Vrchlabí se dozvíte, jak si hrají nevidomé děti. Středisko Světlo ve Vrchlabí Pracoviště rané péče Vám představí speciální hračky a pomůcky, které jsou používány pro práci s dětmi v rodinách. Raná péče, Portimo, o.p.s. pro Vás v Novém Městě na Moravě chystá přednášku na téma "Sociální dovednosti dětí s poruchou autistického spektra".

 U kulatého  stolu se v Olomouci na téma „Multidisciplinární spolupráce při práci s rodinami s ohroženým vývojem se zdravotním postižením v Olomouckém kraji“ setkají dětští lékaři z oboru neurologie, neonatologie, pediatrie a genetiky a dále pak dětská centra, poskytovatelé sociálních služeb, speciálně-pedagogická centra a pracovníci OSPODu.

Další zajímavé nabídky na akce konané v Týdnu rané péče naleznete na webových stránkách www.ranapece.cz


Ke spolupráci v rámci Týdne rané péče se přihlásilo již 24 pracovišť rané péče z různých regionů České republiky.

Spolupracujeme již tradičně, nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… To nás těší a je to dobrá zpráva rodinám: pokud se rozhodnou vychovávat dítě doma, nezůstanou bez pomoci…“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová.

Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00, 777 235 630,
224 826 658, centrum@ranapece.cz

 

20.10.2015

Tisková zpráva 20.10.2015

„Domov je doma“! V listopadu se opět chystá kampaň TÝDEN RANÉ PÉČE® 2015
Co je to raná péče? Jaké to je, když v rodině vyrůstá postižené dítě? Jak takovým rodinám pomoci?
To se dozví veřejnost během celorepublikové kampaně Týden rané péče, který proběhne ve dnech
9. – 15. listopadu 2015. Záštitu nad letošním ročníkem převzala ministryně práce a sociálních věcí
Mgr. Michaela Marksová a Asociace krajů České republiky.

20.10.2015

Historie rané péče v Čechách

Raná péče slaví v Čechách letos 25. narozeniny. V roce 2013 celorepubliková síť středisek rané péče pro rodiny dětí s různými druhy postižení čítala 46 registrovaných pracovišť (43 zřizovaných NNO) pro rodiny dětí s různým posti žením, ze státního rozpočtu byly financovány prostřednictvím ročních dotací MPSV okolo 90 milionů korun a využilo ji ročně přes 3000 rodin, služba je jim poskytována zdarma. 1.Český sociální model rané péče je uznáván v Evropě i v USA, podporujeme vznik rané péče v zahraničí.
V České republice je vznik rané péče vázán na historii poradenství pro rodiny dětí se zrakovým

postižením, protože se zformovalo nejdříve a prošlapávalo cestu ostatním pracovištím, aby s nimi posléze spolupracovala a rozvíjela mladý obor v české praxi. Vznik a největší rozvoj rané péče je propojen s rozvojem nestátního neziskového sektoru v 90. letech minulého století. Zakládání rané péče se stalo součástí rozsáhlého hnutí, které po změně režimu rychle zaplňovalo prázdný prostor cílené a individualizované podpory lidí s postižením a jiným znevýhodněním, podpory rodin, svépomocných aktivit a komunitních služeb.

09.10.2015

Logo a banner Týdne rané péče 2015

Pokud byste nám chtěli pomoci rozšířit povědomí o Týdnu rané péče, můžete si stáhnout banner i logo kampaně a umístit jej na své stránky.