*20.11.2013

Týden rané péče 25.11. - 1.12.2013

Již pošesté organizace poskytující ranou péči spolupracují v celostátní kampani, aby:

- zdůraznily význam rodiny pro dítě, obec a   společnost

- seznámily veřejnost s tím, že terénní služba   raná péče umožňuje rodičům vychovávat dítě s postižením doma

- ukázaly, co a kdo může udělat pro to, aby rodiny měly dostatečnou podporu a dětí s postižením příležitosti

- upozornily, že v ČR je raná péče již zavedená a profesionální služba, ale stále pro řadu rodičů nedostupná

Sledujte dění na webu a facebooku 28 zapojených středisek rané péče.