*12.10.2015

Aktuality

Pátek 13.11. 2015

 

České Budějovice

Den otevřených dveří

Dozvíte se více o naší práci, seznámíme vás s pomůckami, se kterými pracujeme. Dále Vás čeká zážitkový program, kdy si budete moci vyzkoušet, jak fungují vaše zbylé smysly, při dočasné ztrátě zraku.

9:00 – 14:00 Kněžská 8 – budova Teologické fakulty, 2. patro, České Budějovice

Pozvánka

 

Olomouc

Den otevřených dveří a oslava 25. výročí založení Společnosti pro ranou péči

Návštěvou střediska získáte nejen informace o poskytovaných službách, ale budete mít i možnost vyzkoušet si, jak pomáháme rodičům a dětem učit se "dívat" a jak se nevidomý orientuje v běžných životních situacích.

od 9:00 do 12:00 -  SRP Olomouc, Střední
novosadská 52, Olomouc

 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Olomouc

Setkání poskytovatelů rané péče v Olomouckém kraji -  diskuze nad aktuálními otázkami, založení volného sdružení poskytovatelů, tvorba letáku raná péče v Olomouckém kraji.
Místo konání: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, U Botanické zahrady 4, od 8:00 - 10:00

Pozvánka
 

Přítel na telefonu………
Poradkyně Bc. Veronika Zahradníková bude připravena celý týden odpovídat na dotazy volajících
a informovat o činnosti střediska SPRP Olomouc, tel.:778 434 668.

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

Pozvánka

 

 

Čtvrtek 12.11.2015

Brno

Den otevřených dveří

Středisko rané péče SPRP Brno, Nerudova 7,  2.patro

Seznámíme vás s nabídkou našich služeb pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě s vážným zrakovým nebo kombinovaným postižením. Dozvíte se, jak učíme děti dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Provedeme vás světem pomůcek.

V době od 15.00. do 17.00. nabízíme konzultace k funkčnímu vyšetření zraku a ke stimulaci zraku.

Pozvánka

 

Praha

Odpoledne s ranou péčí

12.11.2015 od 16:00 v CAFÉ JEDNA, Veletržní palác, Dukelských hrdinu 47, Praha 7

Dozvíte se co je raná péče a jaké je to nevidět. Vyzkoušíte si speciální pomůcky. Zjistíte, co potřebují rodiny s dětmi s postižením, aby mohly vychovávat své dítě doma. Nahlédnete do života rodin dětí s postižením objektivem PATRIKA PAVLAČÍKA – výstava fotek.
Vyzkoušíte si asistivní technologie IntegraMouse a I4Control - ovládání počítače dechem a práci s aplikacemi pro Ipad jako jsou GridPlayer a GOTALKnow. Technologie představí odborná sociální poradna LIFETOOL.
Pro děti je připravené autorské čtení spisovatelky ALENY JEŽKOVÉ a mnohem více!

Od 18:00 přivítáme náměstka ministra financí, pana JUDr. Ondřeje Závodského Ph.D., radní pro Prahu 1 Mgr. Evu Špačkovou a předsedkyni Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Mgr. Šárku Chládkovou – Táborskou.

O hudební zážitek se postará pěvecký sbor ZŠ Gutha-Jarkovského.

Pozvánka

 

Olomouc
Kulatý stůl na téma „Multidisciplinární spolupráce při práci s rodinami s ohroženým vývojem
a se zdravotním postižením v Olomouckém kraji.“

Tentokrát se zaměříme na multidisciplinární spolupráci napříč obory zdravotnictvím, školstvím a sociální prací včetně spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Budou prezentovány kazuistiky a příklady dobré praxe v regionu. Přizváni jsou spolupracující dětští lékaři z oboru neurologie, neonatologie, pediatrie a genetiky a dále pak dětská centra, poskytovatelé sociálních služeb, SPC, PPC a OSPOD v Olomouckém kraji.
Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, Olomouc, ve 3. podlaží dveře č. 320, od 13:00 - 17:00.

Pozvánka

 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Nové Město na Moravě

 "Sociální dovednosti dětí s poruchou autistického spektra", přednáška pod vedením Mgr. Ilony Dohnalové (speciální pedagog – psychoped, koordinátor pro autismus v Kraji Vysočina) ze Speciálně-pedagogického centra v Jihlavě. Tato přednáška bude zaměřena na tato témata:
-    základní informace o poruchách autistického spektra,
-    socializace osob s poruchou autistického spektra,
-    možnosti náprav atypických projevů v chování a nácviku sociálních dovedností
-    osvědčené strategie řešení poruch chování osob s poruchou autistického spektra
Přednáška je určena pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra, ale i širokou veřejnost, která se zajímá o tuto problematiku.

Raná péče, Portimo, o.p.s. Drobného 301, Nové Město na Moravě, 15:00 - 18:00

Pozvánka

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

Pozvánka

 

České Budějovice

„Kafé jinak“

Přijďte si vyzkoušet, jak díky dočasné ztrátě zraku fungují vaše zbylé smysly.

Café klub Slávie v kulturním domě Slávie, Jirsíkova 2, České Budějovice, 13:00-15:00

Pozvánka

 

Pardubice

Přednáška na téma Šikana dětí předškolního a školního věku. Přednášku na toto velmi zajímavé a aktuální téma přednese PhDr. Josef Kasal, PhD. Setkáme se v prostorách Rodinného Integračního Centra. Přednáška je pro zájemce zdarma.

8,30 – 12,30,  Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

 

 

Středa 11.11.2015

České Budějovice

Vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítěte nemluvícího

Praktické ukázky vybraných testů z celosvětově užívaného systému testování zrakové ostrosti LEA Vision Test System vytvořeného respektovanou dětskou oftalmoložkou Leou Hyvärinen. 

Od 17:00;  Kněžská 8 – budova Teologické fakulty, 2. patro, České Budějovice

Pozvánka

 

Praha
Den otevřených dveří pro školní skupiny a veřejnost
Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to nevidět.
Dozvíte se v čem pomáhá raná péce.
Skupiny nad 5 osob prosíme o domluvu na konkrétním čase.
Od 10:00 - 13:00, Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
Těšíme se na vás!
Pozvánka

 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Vsetín

8:00 - 12:00 Den otevřených dveří na pracovišti rané péče Auxilium Vsetín

Budova polikliniky Vsetín.

Pozvánka

 

Ostrava

Den otevřených dveří v prostorách Střediska rané péče SPRP Ostrava

Přijďte a dozvíte se více o Středisku rané péče. Vyzkoušíte si, jaké to je, nespoléhat se jen na zrak. Začínáme  vždy v celou hodinu.

Místo a čas konání: Středisko rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava (budova Technoprojektu – 5.patro); 9,00-16,00 hod.

 

Olomouc

Workshopy pro studenty:
Místo konání: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, U Botanické zahrady 4.

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

Pozvánka

 

Vrchlabí

JABLÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Podzimní kreativní tvoření pro rodiče s dětmi…

Přijďte si společně s námi vytvořit: dekorativní věnec s otisky jablíček, lucerničky, jména z látkových jablíček, jablka z papírových tácků a mnoho dalších podzimních nápaditých dárků…

KDE: DČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí Pracoviště rané péče, Pražská 858, 543 01 Vrchlabí (16:00 -18:00)

Úterý 11.11.2015

 

České Budějovice

Vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítěte nemluvícího

Praktické ukázky vybraných testů z celosvětově užívaného systému testování zrakové ostrosti LEA Vision Test System vytvořeného respektovanou dětskou oftalmoložkou Leou Hyvärinen. 

Od 17:00;  Kněžská 8 – budova Teologické fakulty, 2. patro, České Budějovice

 

Praha
Den otevřených dveří pro školní skupiny a veřejnost
Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to nevidět.
Dozvíte se v čem pomáhá raná péce.
Skupiny nad 5 osob prosíme o domluvu na konkrétním čase.
Od 10:00 - 13:00, Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
Těšíme se na vás!
 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Vsetín

8:00 - 12:00 Den otevřených dveří na pracovišti rané péče Auxilium Vsetín

Budova polikliniky Vsetín.

 

Ostrava

Den otevřených dveří v prostorách Střediska rané péče SPRP Ostrava

Přijďte a dozvíte se více o Středisku rané péče. Vyzkoušíte si, jaké to je, nespoléhat se jen na zrak. Začínáme  vždy v celou hodinu.

Místo a čas konání: Středisko rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava (budova Technoprojektu – 5.patro); 9,00-16,00 hod.

 

Olomouc

Workshopy pro studenty:
Místo konání: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, U Botanické zahrady 4.

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

 

Vrchlabí

JABLÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Podzimní kreativní tvoření pro rodiče s dětmi…

Přijďte si společně s námi vytvořit: dekorativní věnec s otisky jablíček, lucerničky, jména z látkových jablíček, jablka z papírových tácků a mnoho dalších podzimních nápaditých dárků…

KDE: DČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí Pracoviště rané péče, Pražská 858, 543 01 Vrchlabí (16:00 -18:00)

 

Úterý 10.11.2015

Český Krumlov

Screeningové vyšetření zraku pro děti od 0,5 do 7 let

Středisko rané péče SPRP České Budějovice srdečně zve v rámci celorepublikové kampaně Týden rané péče všechny rodiče a jejich ratolesti na screeningové vyšetření zraku zdarma přístrojem PlusOptix do Rodinného centra Krumlík.

15:00 – 17:00 Rodinné centrum Krumlík, Urbinská 184, Český Krumlov

Pozvánka

 

Praha
Den otevřených dveří pro odbornou veřejnost
Zveme lékaře, sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy a další odborníky na osobní setkání.
Dozvíte se co je raná péče a zjistíte více informací o jejím poskytování.
Od 10:00 - 18:00, Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
Těšíme se na vás!
Pozvánka

 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Olomouc

Zážitkový workshop pro studenty a veřejnost

exkurze do střediska Olomouc spojená s přednáškou o  službě raná péče

SRP Olomouc, Střední novosadská 52

 

Olomouc

Pojďte s námi do Pohody

od 15:30 do 20:00

Zážitkové odpoledne na podporu rané péče v centru pro volný čas Pohoda.
Budete mít příležitost vyzkoušet vypít si kávu nebo čaj a dát si dobroty k zakousnutí jako nevidomí, zahrát si hmatové hry a také vyzkoušet pomůcky a hračky používané v rané péči.Nebo si jen tak v klidu posedět a dát si něco dobrého.

 

Hradec Králové

Den otevřených dveří

Přijďte se seznámit s prací poradkyň Střediska rané péče Sluníčko, které pomáhají rodinám s dětmi
s postižením. Přijďte si prohlédnout  prostory s připravenou ukázkou hraček a speciálních pomůcek.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Ulrichovo náměstí 733, Hradec Králové, 9.00 – 15.00

Pozvánka

 

Vsetín

13:00 - 14:00 hodin setkání s pracovníky Mateřského centra Sluníčko Vsetín

 

Ostrava

Raná péče po telefonu

V době od 8,00 do 16,00 hod. budeme odpovídat na telefonních číslech 596 112 473 a 774 567 140 na vaše otázky týkající se činnosti střediska a nabízených služeb; odpovíte-li na jednoduchou anketní otázku, můžete vyhrát malý dárek.

 

Olomouc

Workshopy pro studenty:
Místo konání: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, U Botanické zahrady 4, od 8:00 - 16:00

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

Pozvánka

 

Vrchlabí

VÍTE, JAK SI HRAJEME?

Seznámení návštěvníků s ukázkou hraček, pomůcek, materiálů a metodik, které jsou používány pro práci s dětmi v rodinách…

 KDE: DČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí Pracoviště rané péče, Pražská 858, 543 01 Vrchlabí (15:00 -18:00)

 

Olomouc

Den otevřených dveří v rámci Týdne rané péče

Srdečně vás přivítá tým pracovníků rané péče JAN - Olomouc. Odpovíme na vaše dotazy o tom jak působí raná péče a také se soustředíme na tématiku AUTISMU. K dispozici budou k nahlédnutí odborné publikace a pomůcky, které naše pracovnice využívají k motivaci dětí s poruchou autistického spektra.

od 8 - 13 hodin,  Centrum JAN, Žilinská 26, Olomouc

Pozvánka

 

Pardubice

Ukázka a předvedení speciálních didaktických pomůcek využívaných při práci s rodinami s dětmi  s PAS. Tyto prostředky  jsou využívány k rozvoji komunikace, představivosti a sociální interakce dětí s PAS. Ke zhlédnutí budou v Rodinném Integračním Centru v herně a individuální místnosti.

 8,00 - 10,00, Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

 

Pardubice

Vítání sv. Martina - zveme rodiče a děti na „Vítání svatého Martina“, který  přijede na bílém koni na zahradu LENTILKY - Dětského rehabilitačního centra (spolupracující organizace). Děti obdrží od Rodinného Integračního Centra malé dárečky v podobě balíčku s ovocem a sladkostmi.

od 10:45, Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

 

Pondělí 9.11.2015

Brno

Kulatý stůl pod záštitou Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv:  Rodina dětí se zrakovým postižením v systému péče a podpory v Jihomoravském kraji

9.11.2015 v 15:00, Budova Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 602 00, Malý sál

Pozvánka

 

Karviná

Poradna rané péče EUNIKA a EUNIKA Karviná, denní stacionář vás zvou dne 9.11. 2015 do střediska na Den otevřených dveří Poradny rané péče EUNIKA a EUNIKA Karviná, denního stacionáře.

MÍSTO KONÁNÍ: EUNIKA Karviná, ul. Horova 654, Karviná Ráj, 734 01

ČAS: 8.00 -11. 00 /12.30-16.00 hodin.

Pozvánka

 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Valašské Meziříčí

10:00 - 11:00 v Mateřském centru Emcéčko
ve Valašském Meziříčí setkání pracovníků rané péče
s maminkami a dětmi a od 11:00 - 12:00 s pracovníky MC.

Pozvánka
 

Ostrava

Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým

Zážitkový program: návštěva kavárny se zavázanýma očima. Od 16,00 hod. moderovaná beseda na téma, jak se žije se zrakovým postižením různým generacím (hosté Ladislav Holba s vodicím psem a student Ondřej Zelenka).

Místo a čas konání: Kavárna Atlantik, Československých legií 7, Ostrava; 9,00-18,00 hod.

 

Olomouc

Den otevřených dveří:

Přijďte se blíže seznámit s činností střediska, připravena pro Vás bude ukázka speciálních hraček  a pomůcek, které používáme při práci v rodinách, videoprojekce a drobné občerstvení.
Místo konání: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, U Botanické zahrady 4, od 10:00 do 13:00 hod.
Pozvánka

 

Zlín

Den otevřených dveří ve středisku

10.00-16.30 hodin

v 15.00 workshop s fyzioterapeutem a s ukázkou canisterapie

Tř.T.Bati 385, Zlín (budova Vitar, 4.patro) 

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

Pozvánka

 

Český Krumlov

Výstava o rané péči

Raná péče – pomoc rodinám dětí, které měly obtížný životní strat.

Laibon – vegetariánská restaurace, Parkán 105, Český  Krumlov, od 14:00

Pozvánka

 

Pardubice

  • Ukázka práce s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS) na aktivitě Autínek a Autík – aktivizační pracovníci pomáhají rodinám s dětmi s PAS smysluplně trávit volný čas pomocí her a strukturovaných v prostorách herny Rodinného Integračního Centra.

od 16,00 – 18,00 hod,  Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice