*09.11.2014

27. listopadu 2014

Pardubice

Den otevřených dveří

více v pozvánce 

9:00 – 15:00 Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, Pardubice

Pozvánka

 

 

České Budějovice

Seminář „Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým“

13:00 – 18:00  Literární kavárna Měsíc, Nová ulice č. 1870, České  Budějovice 

 

 

Znojmo

Informativní a zážitkový seminář

 prezentace rané péče pro pracovníky sociálních služeb na Znojemsku

10:30 -11:30 Městský úřad Znojmo, nám. Armády 6, Znojmo

 

„Když není s vývojem dítěte něco v pořádku...“

 beseda s pracovnicemi rané péče

13:00 – 14:00 Dětské centrum Znojmo, Mládeže 1020/10

 

 

Praha

Den otevřených dveří v sídle Společnosti pro ranou péči o. s.

Ukázka pomůcek, se kterými pracujeme v rodinách, zážitkové programy, promítání filmů KUK a Eliška, prohlídka materiálů apod.

9:00 – 18:00 Klimentská 2, Praha 1, 110 00

 

 

Ostrava

Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým

K tomu preventivní vyšetření zraku dětí

Dětský ráj – Kavárna, herna, Sadová 2, Ostrava

 

 

Vrchlabí

Tvoříme…aneb placky, které nejsou k jídlu

13:00 – 18:00 Diakonie ČCE-středisko Světlo ve Vrchlabí, Pražská 858, 543 01

pozvánka 

 

 

Olomouc

Kulatý stůl na téma  „Rodina s dítětem s ohroženým vývojem a s postižením a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními“

Přizváni jsou spolupracující dětští lékaři z oboru neurologie, neonatologie, pediatrie a genetiky a dále pak dětská centra, dětský terénní hospic, poskytovatelé sociálních služeb, SPC, PPC a OSPOD v Olomouckém kraji. Při jednom stole společně představíme své organizace, služby a budeme hledat cesty spolupráce a další podpory ohrožených rodin.

13:00 – 16:00 Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Přítel na telefonu

Poradkyně Bc. Veronika Zahradníková bude připravena celý týden odpovídat na dotazy volajících a informovat o činnosti střediska SPRP Olomouc – Regionálního centra pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením