*12.10.2015

12. listopadu 2015

Brno

Den otevřených dveří

Středisko rané péče SPRP Brno, Nerudova 7,  2.patro

Seznámíme vás s nabídkou našich služeb pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě s vážným zrakovým nebo kombinovaným postižením. Dozvíte se, jak učíme děti dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Provedeme vás světem pomůcek.

V době od 15.00. do 17.00. nabízíme konzultace k funkčnímu vyšetření zraku a ke stimulaci zraku.

Pozvánka

 

Praha

Odpoledne s ranou péčí

12.11.2015 od 16:00 v CAFÉ JEDNA, Veletržní palác, Dukelských hrdinu 47, Praha 7

Dozvíte se co je raná péče a jaké je to nevidět. Vyzkoušíte si speciální pomůcky. Zjistíte, co potřebují rodiny s dětmi s postižením, aby mohly vychovávat své dítě doma. Nahlédnete do života rodin dětí s postižením objektivem PATRIKA PAVLAČÍKA – výstava fotek.
Vyzkoušíte si asistivní technologie IntegraMouse a I4Control - ovládání počítače dechem a práci s aplikacemi pro Ipad jako jsou GridPlayer a GOTALKnow. Technologie představí odborná sociální poradna LIFETOOL.
Pro děti je připravené autorské čtení spisovatelky ALENY JEŽKOVÉ a mnohem více!

Od 18:00 přivítáme náměstka ministra financí, pana JUDr. Ondřeje Závodského Ph.D., radní pro Prahu 1 Mgr. Evu Špačkovou a předsedkyni Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Mgr. Šárku Chládkovou – Táborskou.

O hudební zážitek se postará pěvecký sbor ZŠ Gutha-Jarkovského.

Pozvánka

 

Olomouc
Kulatý stůl na téma „Multidisciplinární spolupráce při práci s rodinami s ohroženým vývojem
a se zdravotním postižením v Olomouckém kraji.“

Tentokrát se zaměříme na multidisciplinární spolupráci napříč obory zdravotnictvím, školstvím a sociální prací včetně spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Budou prezentovány kazuistiky a příklady dobré praxe v regionu. Přizváni jsou spolupracující dětští lékaři z oboru neurologie, neonatologie, pediatrie a genetiky a dále pak dětská centra, poskytovatelé sociálních služeb, SPC, PPC a OSPOD v Olomouckém kraji.
Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, Olomouc, ve 3. podlaží dveře č. 320, od 13:00 - 17:00.

Pozvánka

 

Olomouc

Depistáže mezi lékaři a organizacemi

Po celý týden budou probíhat depistáže mezi lékaři a spolupracujícími organizacemi.

 

Nové Město na Moravě

 "Sociální dovednosti dětí s poruchou autistického spektra", přednáška pod vedením Mgr. Ilony Dohnalové (speciální pedagog – psychoped, koordinátor pro autismus v Kraji Vysočina) ze Speciálně-pedagogického centra v Jihlavě. Tato přednáška bude zaměřena na tato témata:
-    základní informace o poruchách autistického spektra,
-    socializace osob s poruchou autistického spektra,
-    možnosti náprav atypických projevů v chování a nácviku sociálních dovedností
-    osvědčené strategie řešení poruch chování osob s poruchou autistického spektra
Přednáška je určena pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra, ale i širokou veřejnost, která se zajímá o tuto problematiku.

Raná péče, Portimo, o.p.s. Drobného 301, Nové Město na Moravě, 15:00 - 18:00

Pozvánka

 

Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. pro širokou veřejnost v rámci Týdne rané péče připravilo:

Prezentační výstavu fotografií k 10. výročí založení Educa, 2.-14.11.2015

Pasáž nákupního centra -  Centro Zlín - Malenovice

Pozvánka

 

České Budějovice

„Kafé jinak“

Přijďte si vyzkoušet, jak díky dočasné ztrátě zraku fungují vaše zbylé smysly.

Café klub Slávie v kulturním domě Slávie, Jirsíkova 2, České Budějovice, 13:00-15:00

Pozvánka

 

Pardubice

Přednáška na téma Šikana dětí předškolního a školního věku. Přednášku na toto velmi zajímavé a aktuální téma přednese PhDr. Josef Kasal, PhD. Setkáme se v prostorách Rodinného Integračního Centra. Přednáška je pro zájemce zdarma.

8,30 – 12,30,  Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice